نویسنده = علیرضا پازکی
تعداد مقالات: 7
2. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


3. تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات های کمی و کیفی آفتابگردان رقم آذرگل

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 301-313

رامتین محمدورزی؛ داوود حبیبی؛ سعید وزان؛ علیرضا پازکی؛ توحید نورالوندی


4. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

مژده افشاری؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا پازکی؛ نورعلی ساجدی


5. بررسی جنبه های زراعی و اقتصادی زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 414-423

محمدرضا نادری درباغشاهی؛ علیرضا پازکی؛ علیرضا بنی طباء؛ علیرضا جلالی زند


6. تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 379-391

حمید مدنی؛ اکبر فرهادی؛ علیرضا پازکی؛ مهدی چنگیزی


7. تاثیر زمان برداشت بر عملکرد و ریزش دانه کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi) در اراک

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 286-296

حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ حسن آقاجانی؛ مهدی چنگیزی؛ علیرضا پازکی