نویسنده = بهرام میرشکاری
تعداد مقالات: 14
2. بررسی عملکرد و شاخص‌های ارزیابی کشت مخلوط ذرت و عدس

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 225-235

رضا صیامی؛ بهرام میرشکاری


4. اثر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و قدرت بذر آفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 5-16

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط


5. تأثیر تراکم کاشت و میزان نیتروژن بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 27-36

مهدی سلیمانی؛ بهرام میرشکاری


6. ارزیابی عملکرد ذرت آجیلی در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 357-371

بهرام میرشکاری


7. اثر رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا 401

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 187-197

بهرام میرشکاری


10. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 190-203

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ سحر باصر کوچه باغ؛ شیرین الهیاری


11. واکنش صفات مورفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزابه زمان های کنترل علف های هرز

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 400-411

بهرام میرشکاری؛ عزیز جوانشیر؛ حسین فیروزی