نویسنده = نورعلی ساجدی
تعداد مقالات: 24
1. تاثیر فلز کادمیوم بر میزان آنزیم کاتالاز و بیومارکر دی تیروزین در برخی گونه های زراعی

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 47-58

سیده فاطمه موسوی؛ داود حبیبی؛ افشین مظفری؛ نورعلی ساجدی


2. اثر دور آبیاری و کاربرد کود دامی و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 149-158

ولی اله یار محمدی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


3. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک گندم سرداری در شرایط دیم

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 5-16

محمد باقر جعفری؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


4. بررسی تاثیر مصرف علف‫کش‫های پس رویشی و وجین بر صفات زراعی ذرت و وزن خشک کل علف های هرز

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 303-311

فریبا راست گردانی؛ نورعلی ساجدی


5. بررسى تأثیر کودهاى بیولوژیک و شیمیایى نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس سرشاخه گلدار نعناع فلفلى در شرایط آب و هوایى اراک

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 275-290

امیررضا یونسی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نورعلی ساجدی؛ غلامرضا نادری بروجردی


6. تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه-ای

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 173-183

اسماعیل قلی نژاد؛ آسیه مجلسی؛ سید جواد طالب زاده؛ وحید سلمان پور؛ نورعلی ساجدی


7. ارزیابی مدیریت تلفیقی مکانیکی و شیمیایی علف‌هرز پنجه‌مرغی در مزرعه ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 303-313

فریبا راست گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی


8. اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 113-125

سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


10. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


11. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


13. تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 389-399

حامد عقبای؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


14. بررسی اثر غلظت‌ هیپوکلریت‌سدیم و مدت‌ زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 367-376

محمد خیاط ؛ محمد حسین قرینه؛ محمد شیرین؛ نورعلی ساجدی


15. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و منابع شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی و درصد روغن در آفتابگردان

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 377-387

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محمد میرزاخانی


16. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

مژده افشاری؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا پازکی؛ نورعلی ساجدی


17. تأثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 285-293

حمید مدنی؛ آرش مقیمی؛ نورعلی ساجدی


18. اثرتنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 333-343

مجید جیریایی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محسن شیخی


19. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


20. تاثیرتنش کمبود آب برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 275-286

محسن شیخی؛ نورعلی ساجدی؛ مجید جیریایی


21. بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر درصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 180-188

سمانه مشایخی؛ الهیار فلاح؛ حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی


22. واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 67-81

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


23. اثر مصرف مقادیر متانول و روی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی در گیلان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 339-351

رضا پیله وری خمامی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد رسولی؛ مرتضی مرادی


24. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی