نویسنده = محمد شاهوردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 228-239

شهرام نخجوان؛ علی اشرف جعفری؛ مهدی خراط چی؛ محمد شاهوردی


2. تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم دیم در بروجرد

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 291-302

امین فرنیا؛ شهرام نخجوان؛ فرید خدایی؛ محمد شاهوردی