نویسنده = فریبا راست گردانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مصرف علف‫کش‫های پس رویشی و وجین بر صفات زراعی ذرت و وزن خشک کل علف های هرز

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 303-311

فریبا راست گردانی؛ نورعلی ساجدی


2. ارزیابی مدیریت تلفیقی مکانیکی و شیمیایی علف‌هرز پنجه‌مرغی در مزرعه ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 303-313

فریبا راست گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی