نویسنده = امید علیزاده
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد در استان بوشهر

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 185-193

محمد هژبری دوقزلو؛ امید علیزاده؛ نرجس کازرانی


2. اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 57-67

امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبدالرضا گنجی


3. بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی‌کمپوست

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 303-316

امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ لادن آریانا


4. بررسی کاربرد توام میکوریزا و آزوسپریلیوم با هدف بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 55-65

امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ آیدا خواست خدایی


5. بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 309-319

امید علیزاده؛ اسلام مجیدی؛ حبیب الله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ محمد رضا عامریان