نویسنده = مهدی مین باشی معینی
تعداد مقالات: 2
1. پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان مرکزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 315-331

محمدرضا لک؛ مهدی مین باشی معینی؛ مریم حاتم آبادی فراهانی


2. بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با ریزمغذی ها در مزارع گندم

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 309-320

عادل بنیان؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مهدی مین باشی معینی