نویسنده = داوود حبیبی
تعداد مقالات: 9
2. تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک، هیومیک اسید و پلیمر سوپر جاذب بر جذب و پالایش کادمیوم توسط یونجه یکساله (Medicago scutellata L.)

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 173-190

مرتضی محمدی؛ داوود حبیبی؛ محمدرضا اردکانی؛ احمد اصغرزاده


3. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


4. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


5. بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی(SPAD)

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 355-365

شادی جواهری؛ محمد عبداالهیان نوقابی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ حمید نوشاد


6. تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات های کمی و کیفی آفتابگردان رقم آذرگل

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 301-313

رامتین محمدورزی؛ داوود حبیبی؛ سعید وزان؛ علیرضا پازکی؛ توحید نورالوندی


7. اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 9-20

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ محیا گلشن


8. مقایسه آزمون های قدرت نامیه بذر برای پیش بینی جوانه زنی و عملکرد دانه در کلزای زمستانه

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 41-54

حسین سلیمان زاده؛ داوود حبیبی؛ میرناصر سیدی؛ مجتبی نصراللهی


9. اثر سایکوسل و عناصر ریزمغذی بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی در کلزا

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 316-329

سارا همراهی؛ داوود حبیبی؛ حمید مدنی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار