نویسنده = صالح حائری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 119-126

صالح حائری نژاد؛ حمید مدنی؛ سعید صادق زاده