نویسنده = محمدحسن شیرزادی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 356-369

حمید مدنی؛ محبوبه سالاری؛ محمدحسن شیرزادی


2. مطالعه اثرات هیبرید، علف های هرز و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی هرمزگان

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 156-167

حمیدرضا فرهادی افشار؛ حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی؛ ابراهیم نجفی


3. مقایسه روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت در تراکم های گیاهی مختلف

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 105-120

فاطمه درینی؛ حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی


4. تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 93-104

حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی؛ فاطمه درینی