نویسنده = امین باقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زنیان(Trachyspermum ammi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

امین باقی زاده؛ ملیحه افروشته؛ براتعلی فاخری