نویسنده = سیده شیما سخاوتی
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1397

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیده شیما سخاوتی


2. مطالعه اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 33-41

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیده شیما سخاوتی