کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 42
1. بررسی اثر برهمکنش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و مدیریت آب بر علف‌های هرز و خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ میرسعید ولیعهدی؛ مرتضی قوامی


3. تجزیه و تحلیل همبستگی کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)آجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهرداد مویدی


4. تاثیر روش های مختلف کاشت و زمان چین برداری بر روی صفات زراعی و عملکرد سورگوم علوفه ای در شهرستان ایرانشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

احمد مهربان؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه


5. تاثیر کاربرد روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پائیزه در گیلان

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 179-191

انسیه فانی اخلاق؛ جهانفر دانشیان


6. تاثیر روش های مختلف کاشت و زمان چین برداری بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در شهرستان ایرانشهر

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 205-214

احمد مهربان؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه


7. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 و KSC260 در نظام های زراعت متداول، تلفیقی و ارگانیک

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 313-326

علی مهاجری؛ محمد رضا حاج سید هادی؛ امیر منصور شهسوار


8. مقایسه کاربرد نیتروژن از منابع مختلف بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 299-311

محسن کاوند؛ حمید مدنی؛ علی رضا دادیان


9. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


10. بررسی کاربرد کود بیولوژیک فسفر در کاهش نیاز به کود شیمیایی در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalas L.)

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 137-147

نبی اله نعمتی؛ عباس پازکی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ سینا طاهرآبادی


11. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 229-238

فریده ملکی؛ امین فرنیا؛ فرزاد میرزایی


12. تاثیر کاربرد متانول و عنصر روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 113-124

رضا پیله وری خمامی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی


13. اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 73-86

اسحق میرحسن زاده؛ محمدرضا توکلو؛ مجید رحیمی زاده


14. تاثیر کاربرد باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas putida) بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های سویا M7,M9,TMS

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 87-97

آقا محمد علیجانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ خسرو استکی اورگانی؛ امین فرنیا


15. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی


16. اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (Brassica napus L.) در اراک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 351-364

حمیدرضا عابدیان؛ امین فرنیا؛ معرفت مصطفوی راد


17. مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 119-126

صالح حائری نژاد؛ حمید مدنی؛ سعید صادق زاده


18. تاثیر اندازه و کیفیت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در اراضی شور گرگان

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 53-61

حسین عجم نوروزی؛ آرش صادق نژاد؛ غلامعلی گزانچیان


19. بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی(SPAD)

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 355-365

شادی جواهری؛ محمد عبداالهیان نوقابی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ حمید نوشاد


20. تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 147-158

محمدرضا حاج سیدهادی؛ محمدتقی درزی؛ غلامحسین ریاضی؛ زهره قندهاری علویجه


21. تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج درکشت مستقیم

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 133-145

مصطفی بشرخواه؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ جهانفر دانشیان؛ عبدالرحمن عرفانی


22. تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 356-369

حمید مدنی؛ محبوبه سالاری؛ محمدحسن شیرزادی


23. بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 275-283

شهاب خاقانی؛ محمد علی مشیدی؛ شهره خاقانی؛ سپیده رحمتی؛ فاطمه رجائی


24. اثر زمان و مقدار محلول پاشی متانول بر رشد و عملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر ۳۴۷

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 219-231

کاوه سبک رو فومنی؛ محمدنقی صفرزاده؛ مهدی رنجبر چوبه؛ جهانفر دانشیان؛ کامیار سبک رو فومنی


25. تأثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 285-293

حمید مدنی؛ آرش مقیمی؛ نورعلی ساجدی