کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 41
26. تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 128-143

بهروز صالحی؛ جهانفر دانشیان


27. مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 159-168

مهدی قائمی؛ کیومرث بخش کلارستاقی؛ سید محسن نبوی


28. تاثیر دورآبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 27-36

مجتبی جعفری بنیاد؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ مهدی چنگیزی؛ ایمان فراهانی


29. اثرتنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 333-343

مجید جیریایی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محسن شیخی


30. تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 379-391

حمید مدنی؛ اکبر فرهادی؛ علیرضا پازکی؛ مهدی چنگیزی


31. بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی‌کمپوست

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 303-316

امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ لادن آریانا


33. مقایسه کارایی فسفر بیولوژیک و شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 168-178

مرتضی مرادی؛ حمید مدنی؛ محمدعلی ملبوبی؛ رضا پیله وری خمامی


34. تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 93-104

حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی؛ فاطمه درینی


35. تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 83-91

ایمان فراهانی؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ ناصر خدابنده؛ حسن طهماسبی زاده؛ مجتبی جعفری بنیاد


36. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های مختلف گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 25-39

محمد حطیم؛ مجید مجیدیان؛ تقی بابایی


37. تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 376-386

ابوالفضل صدری؛ داود حبیبی؛ هاشم کمالی؛ مسعود اسکندری تربقان


38. بررسی اثرات تاریخ های کاشت و تیمارهای آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 239-252

محمد زاهدی؛ رضا مامقانی؛ موسی مسگرباشی؛ علی کاشانی؛ علیرضا منتصری


40. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه اراک

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 83-92

نسرین سبزواری؛ حمید مدنی؛ حسن آقاجانی


41. اثرات تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژن به صورت سرک بر عملکرد سیب زمینی در منطقه دماوند

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 13-21

آرش روزبهانی؛ محمد مهدی میرزایی