کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو تحت روش‎های مختلف خاکورزی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 287-298

کامی کابوسی؛ سعید رضایی نژاد؛ آسیه سیاهمرگویی


2. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


3. مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 82-92

قنبر لای؛ حسین افشاری؛ مهرداد محمدی


4. مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 145-157

کامیار سبک رو فومنی؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمد حسین برزگرخو؛ جهانفر دانشیان؛ محمد حسین اسیمی؛ کاوه سبک رو فومنی


5. بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه بابونه آلمانی (L. Matricaria chamomilla)

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 82-91

لیلا فروتن؛ شهلا نجفی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی؛ میترا جباری


6. بررسی مدیریت آبیاری و مصرف کود دامی در راستای افزایش کارایی مصرف آب در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 225-237

روح الله حسن زاده؛ سعید چاوشی؛ حمید مدنی؛ عبدالحسین عسگری


7. بررسی اثرات تاریخ های کاشت و تیمارهای آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 239-252

محمد زاهدی؛ رضا مامقانی؛ موسی مسگرباشی؛ علی کاشانی؛ علیرضا منتصری