کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زنیان(Trachyspermum ammi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

امین باقی زاده؛ ملیحه افروشته؛ براتعلی فاخری


2. بررسی اثر برهمکنش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و مدیریت آب بر علف‌های هرز و خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ میرسعید ولیعهدی؛ مرتضی قوامی