کلیدواژه‌ها = صفات فیزیولوژیک
تعداد مقالات: 4
1. اثرات کاربرد نیتروکسین بر خصوصیات فیزیولوژیک ارقام ارزن علوفه ای در شرایط قطع آبیاری

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 11-19

محمد دربانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان


2. تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم دیم در بروجرد

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 291-302

امین فرنیا؛ شهرام نخجوان؛ فرید خدایی؛ محمد شاهوردی