کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 24
1. تاثیر کاربرد روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پائیزه در گیلان

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 179-191

انسیه فانی اخلاق؛ جهانفر دانشیان


2. تغذیه کلزا به کمک فسفر و ریز مغذی ها و تاثیر آن بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 362-369

زهرا ادیب زاده؛ حمید مدنی؛ مسعود گماریان


3. ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 161-175

مرتضی مبلغی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی


4. ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 5-18

مجید آزاد مرزآبادی؛ معرفت مصطفوی راد؛ سکینه فرجی


5. اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 81-89

امین فرنیا؛ احسان آراسته


6. اثر اسید سالیسیلیک بر واکنش کلزا به سرب در شرایط کشت هیدروپونیک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 281-294

شیدا برومند جزی؛ منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ خسرو استکی


7. اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (Brassica napus L.) در اراک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 351-364

حمیدرضا عابدیان؛ امین فرنیا؛ معرفت مصطفوی راد


8. ارزش تحمل به سرب و اثر آن بر پروتئین و پرولین ریشه و اندام هوایی ارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 165-172

معصومه گوهری؛ محمد خیاط


9. ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 259-273

مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی؛ مرتضی مبلغی


10. بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 319-331

امیرحسین شیرانی راد؛ عباس دهشیری؛ سارا علی جراحی


11. تاثیر فاصله ردیف های کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزار گیلان

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 101-112

سیده سمانه جعفری فر؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمد ربیعی


13. مطالعه تاثیر زمان قطع آبیاری بر صفات زراعی ارقام پاییزه کلزا

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 263-274

شهناز سلیمانپور؛ امیر حسین شیرانی راد؛ حمید مدنی؛ عباس رضایی زاد؛ شراره فارغی


14. مقایسه آزمون های قدرت نامیه بذر برای پیش بینی جوانه زنی و عملکرد دانه در کلزای زمستانه

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 41-54

حسین سلیمان زاده؛ داوود حبیبی؛ میرناصر سیدی؛ مجتبی نصراللهی


15. تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 412-419

ذبیح‌اله هاشمی؛ احمدرضا گل پرور؛ محمد رسولی


16. تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 376-386

ابوالفضل صدری؛ داود حبیبی؛ هاشم کمالی؛ مسعود اسکندری تربقان


17. واکنش صفات مورفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزابه زمان های کنترل علف های هرز

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 400-411

بهرام میرشکاری؛ عزیز جوانشیر؛ حسین فیروزی


18. تاثیر زمان برداشت بر عملکرد و ریزش دانه کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi) در اراک

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 286-296

حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ حسن آقاجانی؛ مهدی چنگیزی؛ علیرضا پازکی


19. اثر سایکوسل و عناصر ریزمغذی بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی در کلزا

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 316-329

سارا همراهی؛ داوود حبیبی؛ حمید مدنی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار


20. تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در منطقه اصفهان

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 177-189

فیروزه فیاض؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ امیرحسین شیرانی راد


21. بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 191-199

امیدرضا سالی؛ حمید مدنی؛ امیرحسین شیرانی راد


22. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه اراک

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 83-92

نسرین سبزواری؛ حمید مدنی؛ حسن آقاجانی


23. کنترل آللوپاتیک علف‌های هرز در زراعت سیب زمینی

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 1-11

آژنگ جاهدی


24. تاثیر قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی و پر شدن دانه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 33-44

هومن نظامی رنجبر؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید مدنی؛ کیومرث کلارستاقی