کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 28
1. واکنش خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای به عناصر پرمصرف و عنصر روی در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 309-320

پیمان مرادی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


2. ازریابی تأثیر مدیریت آبیاری و تغذیه ای بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای و دانه ای هیبرید (S.C.704) در شمال کشور

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 21-39

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهرنوش رضایی؛ نازنین رضایی؛ مجتبی ابراهیمی


3. تاثیر کاربرد کود آلی و کود شیمیایی نیتروژن بر صفات زراعی ذرت دانه ای رقم Sck704

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 237-251

سیده آمنه واجدی روشن؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ غلامرضا میرزایی؛ حمیدرضا مبصر


5. بررسی تاثیر مصرف علف‫کش‫های پس رویشی و وجین بر صفات زراعی ذرت و وزن خشک کل علف های هرز

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 303-311

فریبا راست گردانی؛ نورعلی ساجدی


6. اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در گروه های مختلف زودرسی ذرت در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 149-158

محمدحسین حدادی؛ مسعود محسنی


7. بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 59-72

زهرا مرزبان؛ محمدرضا عامریان؛ مجتبی ممرآبادی


8. ارزیابی و مقایسه خصوصیات زراعی و حساسیت به بیماری های ویروسی هیبرید KS704 و هیبریدهای ذرت چینی تحت شرایط آلودگی طبیعی در منطقه اصفهان

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 385-397

محمدرضا نادری درباغشاهی؛ سعید شریفی؛ حمید مدنی؛ علیرضا جلالی زند؛ حمیدرضا جوانمرد


9. بررسی پرایمینگ بر صفات فنولوژی، مورفولوژیکی و عملکرد علوفه دو هیبرید ذرت با کشت تأخیری تابستانه در استان مازندران

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 333-340

احمد محسنی کفشگرکلائی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید حاتمی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


10. بررسی پایداری و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در هیبریدهای ذرت دانه ای از طریق روش های پارمتری تک متغیره

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 287-301

مهدی چنگیزی؛ رجب چوکان؛ اسلام مجیدی هروان؛ محمدرضا بی همتا؛ فرخ درویش


11. ارزیابی مدیریت تلفیقی مکانیکی و شیمیایی علف‌هرز پنجه‌مرغی در مزرعه ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 303-313

فریبا راست گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی


12. اثرات پیش تیماردهی بذر و تراکم کاشت بر عملکرد علوفه ذرت سیلوئی (SC704) در کشت های تأخیری

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 253-262

فرشید علی پور ابوخیلی؛ حمید رضا مبصر؛ مسعود محسنی؛ الیاس رحیمی پطرودی


13. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی


15. تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 191-200

محمد انصاری نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش


16. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


17. تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 711

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 128-143

بهروز صالحی؛ جهانفر دانشیان


18. تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر ذرت K.Sc 640

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 50-62

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ احمد محسنی؛ مهدی رمضانی؛ حمیدرضا مبصر


20. بهینه سازی مصرف نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت با استفاده از میکوریزا و ورمی‌کمپوست

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 303-316

امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ لادن آریانا


21. تاثیرتنش کمبود آب برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 275-286

محسن شیخی؛ نورعلی ساجدی؛ مجید جیریایی


22. اثر تنش کمبود آب در برخی مراحل رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704 در تراکم های مختلف بوته

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 13-23

آرزو جزایری شوشتری؛ احمد نادری؛ مجتبی علوی فاضل؛ معصومه گوهری


23. بررسی کاربرد توام میکوریزا و آزوسپریلیوم با هدف بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فسفر در زراعت پایدار ذرت

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 55-65

امید علیزاده؛ اردلان علیزاده؛ آیدا خواست خدایی


24. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


25. بررسی مدیریت آبیاری و مصرف کود دامی در راستای افزایش کارایی مصرف آب در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 225-237

روح الله حسن زاده؛ سعید چاوشی؛ حمید مدنی؛ عبدالحسین عسگری