کلیدواژه‌ها = سولفات روی
تعداد مقالات: 4
1. واکنش صفات زراعی گندم دوروم به مصرف پلیمر سوپر جاذب عنصر روی و سلنیوم

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 137-147

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


2. تأثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 69-80

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


3. مطالعه اثرات پتاسیم، مس و روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 169-177

حمیدرضا مبصر؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


4. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی