کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
تعداد مقالات: 28
1. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم برای جو دیم در منطقه همدان با استفاده از شاخص‌های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


2. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم جو دیم برای کشت در منطقه همدان

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 5-15

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


3. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 265-282

حسن طهماسبی زاده؛ ایمان فراهانی


4. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


5. اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در گروه های مختلف زودرسی ذرت در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 149-158

محمدحسین حدادی؛ مسعود محسنی


6. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد در استان بوشهر

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 185-193

محمد هژبری دوقزلو؛ امید علیزاده؛ نرجس کازرانی


8. ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 161-175

مرتضی مبلغی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی


9. مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 321-335

طاهره رحمانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


10. مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 119-126

صالح حائری نژاد؛ حمید مدنی؛ سعید صادق زاده


11. ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 259-273

مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی؛ مرتضی مبلغی


12. تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج درکشت مستقیم

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 133-145

مصطفی بشرخواه؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ جهانفر دانشیان؛ عبدالرحمن عرفانی


14. بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 319-331

امیرحسین شیرانی راد؛ عباس دهشیری؛ سارا علی جراحی


15. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 370-386

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


16. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی،


17. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


19. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


20. بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 136-154

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


22. تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 376-386

ابوالفضل صدری؛ داود حبیبی؛ هاشم کمالی؛ مسعود اسکندری تربقان


23. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در اراک

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 388-399

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


24. بررسی اثرات تاریخ های کاشت و تیمارهای آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 239-252

محمد زاهدی؛ رضا مامقانی؛ موسی مسگرباشی؛ علی کاشانی؛ علیرضا منتصری


25. اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 17-25

محسن جواهری؛ جهانفر دانشیان