کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 20
1. تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر میزان پروتئین و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در منطقه اصفهان

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 41-45

احمدرضا گل پرور؛ آرزو آرمین؛ مریم گل آبادی


2. تاثیر آرایش کاشت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 159-168

ثمر پورعیدی؛ فرزاد پاک نژاد؛ مجید اسفینی فراهانی؛ مجید بختیاری مقدم؛ سیامک عزیزخانی


3. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد و همبستگی بین ارقام مختلف نخود دیم در کشت بهاره

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 229-238

فریده ملکی؛ امین فرنیا؛ فرزاد میرزایی


4. اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نور، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 207-218

محمدرضا بوربور؛ سعید سیف زاده؛ داود ارادتمنداصلی


5. ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 5-18

مجید آزاد مرزآبادی؛ معرفت مصطفوی راد؛ سکینه فرجی


6. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 31-45

اعظم پیلور؛ مرتضی مبلغی؛ حمیدرضا مبصر


7. اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 19-30

محمدرضا بوربور؛ سعید سیف زاده؛ داود ارادتمند اصلی


8. مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 321-335

طاهره رحمانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی


9. اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (Brassica napus L.) در اراک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 351-364

حمیدرضا عابدیان؛ امین فرنیا؛ معرفت مصطفوی راد


10. مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی در منطقه روداب بم

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 119-126

صالح حائری نژاد؛ حمید مدنی؛ سعید صادق زاده


11. بررسی اثر غلظت‌ هیپوکلریت‌سدیم و مدت‌ زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 367-376

محمد خیاط ؛ محمد حسین قرینه؛ محمد شیرین؛ نورعلی ساجدی


12. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

مژده افشاری؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا پازکی؛ نورعلی ساجدی


13. بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 275-283

شهاب خاقانی؛ محمد علی مشیدی؛ شهره خاقانی؛ سپیده رحمتی؛ فاطمه رجائی


14. بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 169-177

حمید مدنی؛ غلامحسین خدرایی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حسین میراحمدی عراقی


15. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 179-191

مهرداد مرادمند؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ مهرداد محلوجی؛ اصغر رستمی


16. مطالعه اثرات دما برفنولوژی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت درمنطقه جیرفت

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 117-133

محمد حسن شیرزادی؛ رجب چوکان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جواد میرهادی؛ حمید مدنی


19. اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 17-25

محسن جواهری؛ جهانفر دانشیان


20. بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 191-199

امیدرضا سالی؛ حمید مدنی؛ امیرحسین شیرانی راد