کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 15
1. تأثیر آرایش کاشت و مقادیر کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم هاشمی در منطقه گیلان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سبحان محضری


2. بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم‌های مختلف زراعی کشت برنج (Oryza sativa L.) رقم فجر

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 213-224

سیدعلی صادقی؛ سبحان ا.. قنبری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی


3. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


4. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


5. بررسی اثر سولفات روی بر برخی شاخص های کیفی و غلظت روی دانه برنج رقم شیرودی

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 219-227

سید حسام‏الدین حسین‏زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ بابک دلخوش؛ سلمان دستان


6. اثرات محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 47-55

سید حسام الدین ‏حسین‏زاده؛ عبد المجید مهدوی دامغانی؛ بابک دلخوش؛ علی محدثی


7. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 423-435

آرش قاسمی میانایی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی؛ سلمان دستان


8. بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (Oryza sativ L.) رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 315-324

محمد مرادی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی


9. تاثیر تاریخ کاشت بر روند تجمع مواد فتوسنتزی در دانه ارقام مختلف برنج درکشت مستقیم

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 133-145

مصطفی بشرخواه؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ جهانفر دانشیان؛ عبدالرحمن عرفانی


10. بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر(Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 107-117

پریسا میاررستمی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی مبلغی؛ سمانه مشایخی؛ مهر داد حق وردیان


11. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 204-217

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ آرش قاسمی میانایی


12. بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 265-283

حسن طهماسبی زاده؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


13. تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 1-11

پیام اسدی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ حمید‌رضا مبصر؛ سلمان دستان


14. بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر درصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 180-188

سمانه مشایخی؛ الهیار فلاح؛ حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی


15. تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در رشت

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 353-364

مریم تقی زاده؛ مسعود اصفهانی؛ ناصر دواتگر؛ حمید مدنی