کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
تعداد مقالات: 10
1. اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1397

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیده شیما سخاوتی


2. تأثیر کود شیمیایی و کود زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

مهدی عقیقی شاهوردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد علی شبانی؛ حسن حبیبی


3. مطالعه اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 33-41

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سیده شیما سخاوتی


4. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 10، شماره 2 (زمستان 1394) 38، زمستان 1394، صفحه 83-95

محمد علی شبانی؛ مجید امینی دهقی؛ حسن حبیبی؛ مهدی عقیقی شاهوردی


5. تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 241-251

پریسا عرب پوریانی؛ حمید مدنی؛ جعفر مسعود سینکی


6. بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 319-331

امیرحسین شیرانی راد؛ عباس دهشیری؛ سارا علی جراحی


7. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 190-203

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ سحر باصر کوچه باغ؛ شیرین الهیاری


8. تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 93-104

حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی؛ فاطمه درینی


9. واکنش صفات مورفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزابه زمان های کنترل علف های هرز

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 400-411

بهرام میرشکاری؛ عزیز جوانشیر؛ حسین فیروزی


10. مطالعه خصوصیات زراعی توده های محلی زیره سبز در شرایط کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 213-223

محمدعلی افشاری؛ مجید ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اکبری نیا