کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد در استان بوشهر

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 185-193

محمد هژبری دوقزلو؛ امید علیزاده؛ نرجس کازرانی


3. واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 67-81

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


4. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 62-73

فرزاد بابایی؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین؛ حجت مرادخانی؛ جعفر احمدی