کلیدواژه‌ها = کنجد
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد در استان بوشهر

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 185-193

محمد هژبری دوقزلو؛ امید علیزاده؛ نرجس کازرانی


2. اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 57-67

امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبدالرضا گنجی


3. اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی