کلیدواژه‌ها = ارقام
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 81-89

امین فرنیا؛ احسان آراسته


2. تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 1-11

پیام اسدی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ حمید‌رضا مبصر؛ سلمان دستان


3. تاثیرتنش کمبود آب برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 275-286

محسن شیخی؛ نورعلی ساجدی؛ مجید جیریایی