کلیدواژه‌ها = ذرت شیرین
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


3. مطالعه اثرات هیبرید، علف های هرز و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی هرمزگان

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 156-167

حمیدرضا فرهادی افشار؛ حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی؛ ابراهیم نجفی