کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی روابط منبع و مخزن در دو هیبرید آفتابگردان

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 111-123

مهرداد یارنیا؛ علی رحمتی