کلیدواژه‌ها = سایکوسل
تعداد مقالات: 4
1. اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین ذرت دانه ای و کارائی مصرف آب در شرایط کمبود آب

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 159-172

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


2. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


3. اثرتنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 333-343

مجید جیریایی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محسن شیخی


4. اثر سایکوسل و عناصر ریزمغذی بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی در کلزا

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 316-329

سارا همراهی؛ داوود حبیبی؛ حمید مدنی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار