کلیدواژه‌ها = تنش کم آبی
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی همیشه بهار(Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 231-240

جهانفر دانشیان؛ نوید رحمانی؛ مهرزاد علیمحمدی


3. تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 355-365

نوید رحمانی؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان


4. بررسی آماری اثرات تنش آبیاری بر صفات فنولوژی و زراعی ژنوتیپ های لوبیا سفید

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 367-378

میلاد صفاپور؛ شهاب خاقانی؛ محسن امیرآبادی؛ مریم تیموری؛ محمد کاظم بزیان


5. واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 67-81

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


6. بررسی تأثیرتنش کم آبی و کود دامی بر عملکرد کمی، کیفی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 327-337

بهناز افشارمنش؛ غلامرضا افشارمنش؛ محمدعلی وکیلی شهر بابکی