کلیدواژه‌ها = اجزاء عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر روش‏های متفاوت خاک ورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

محمد شریف مقذسی


2. تاثیر روش‏های متفاوت خاکورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی بر عملکرد ذرت علوفه ای

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 69-76

محمد شریف مقدسی؛ سعید عزیزی


3. تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم دیم در بروجرد

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 291-302

امین فرنیا؛ شهرام نخجوان؛ فرید خدایی؛ محمد شاهوردی


4. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی