کلیدواژه‌ها = نیتروکسین
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر کود شیمیایی و کود زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

مهدی عقیقی شاهوردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمد علی شبانی؛ حسن حبیبی


3. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 10، شماره 2 (زمستان 1394) 38، زمستان 1394، صفحه 83-95

محمد علی شبانی؛ مجید امینی دهقی؛ حسن حبیبی؛ مهدی عقیقی شاهوردی


4. بررسی اثر کاربرد نیتروکسین، کود دامی و شیمیایی نیتروژن بر صفات کمی و کیفی گندم دوروم

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 125-134

هادی جاسمی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشالله دانشور


5. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی


6. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی