کلیدواژه‌ها = قندهای محلول
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زنیان(Trachyspermum ammi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

امین باقی زاده؛ ملیحه افروشته؛ براتعلی فاخری


2. تأثیر شوری بر محتوای یونی، رنگیزه‌های گیاهی و قندهای محلول و نشاسته گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 251-261

فاطمه مهرین‌فر؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ همت‌اله پیردشتی؛ حمیدرضا مبصر