کلیدواژه‌ها = اشعه گاما
تعداد مقالات: 2
1. اثرات تابش شدت های متفاوت پرتو گاما در روند تغییرات صفات کمی و کیفی کنجد در منطقه فیروزآباد

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 57-67

امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبدالرضا گنجی


2. بررسی اثرات تابش گاما بر عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی وابسته به ورس در برنج (Oryza sativ L.) رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 315-324

محمد مرادی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ حمیدرضا مبصر؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی