کلیدواژه‌ها = فاصله بین ردیف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 31-45

اعظم پیلور؛ مرتضی مبلغی؛ حمیدرضا مبصر


2. اثر فاصله بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت ذرت سیلویی KSC704 درکشت تأخیری تابستانه بعد از برداشت برنج

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 249-261

مهدی رمضانی؛ حمیدرضا مبصر؛ مسعود محسنی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی