ارزیابی عمکرد تصفیه خانه فاضلاب راونج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 کارشناس آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

چکیده

       روستای راونج از آبادیهای دهستان دو دهک شهر دلیجان واقع در بخش مرکزی شهرستان می باشد.  دارا بودن زیر ساخت کاملا سنگی این روستا و قرار گرفتن در منطقه ای کوهستانی موجب شده است که تخلیه فاضلاب حاصل از مصارف آب منازل به صورت یک مشکل حاد و اساسی به عنوان یک عامل تهدید کننده سلامت ساکنین منطقه مطرح گردد. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی جهت کاهش این معضل اقدام به احداث سیستم تصفیه فاضلاب کرده است. این سیستم تحت عنوان تکنولوژی هانزبیوشافت در غالب یک مجموعه تصفیه فاضلاب عمل می کند. تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه به صورت سیستم لجن فعال هوازی انجام می شود. پس از اجرای سیستم فوق و انجام آزمایشات متعدد اندازه گیری BOD، COD و مقایسه آن با استاندارد های تخلیه فاضلاب به آب های سطحی و مصارف کشاورزی مشخص شد که سیستم فوق دارای مشکلاتی می باشد. در این تحقیق پس از شناسایی مشکلات بخش های مختلف اقدام به رفع آنها شد. نتایج آزمایشات انجام شده پس از اصلاحات لازم نشان می دهد که سیستم در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت مصارف کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی عملی می کند.

کلیدواژه‌ها


 

1-بی نام، 1385. استاندارد خروجی فاضلاب ها. گزارش منتشر شده توسط سازمان محیط زیست ایران از ص 45 تا 55

2- حسین نیان، م، 1386. مصارف مجدد فاضلاب های تصفیه شده، انتشارات نشر علوم روز، 350 صفحه.

3- ندافی، ک. و یزدانبخش ا. 1347. تصفیه فاضلاب، انتشارات فردایه، 248 صفحه.

4 – Eddy and Metcalf, 2006. Waste Water Engineering Treatment and Reuse MchilL, P. 424.

5 – Kneeland, G. Jr. 2007. Land Treatment of Municicpal Sewage, J.ASCE, CIV. Egn. (SCPT , 1973 ).

6- Malhotra and Myers, M. 1995. Design Operation and Monitoring of Municipal Irrigation Systems, J.Wat.pol.con.Fed, vol. 47, P. 20 27.