دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389 
2. اثر سرب و مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus)

صفحه 9-20

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ محیا گلشن


3. تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد سه رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 35-21

میلاد صفاپور؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شهاب خاقانی؛ مریم تیموری


4. معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک

صفحه 37-54

نوراله عبدی؛ معصومه عبدی؛ صدیقه رؤیا حسن‌زاده


6. تغییرات ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و کمّی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های خالص جو با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره

صفحه 68-80

امید فرامی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید رضا نیکخواه؛ مهدی زکی زاده


8. بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر(Oryza sativa L.)

صفحه 107-117

پریسا میاررستمی؛ الهیار فلاح؛ مرتضی مبلغی؛ سمانه مشایخی؛ مهر داد حق وردیان