دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388 
3. مطالعه تاثیر زمان قطع آبیاری بر صفات زراعی ارقام پاییزه کلزا

صفحه 263-274

شهناز سلیمانپور؛ امیر حسین شیرانی راد؛ حمید مدنی؛ عباس رضایی زاد؛ شراره فارغی


5. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


7. اثر تنش خشکی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور

صفحه 317-332

مهرداد یارنیا؛ پرنا صفایی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ الناز فرج زاده معماری