نویسنده = نورعلی ساجدی
تعداد مقالات: 25
1. بررسی برهمکنش اسید هیومیک و نانو ذرات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

محمد علی بهرامی؛ نورعلی ساجدی؛ شهرام شعاعی


2. تاثیر فلز کادمیوم بر میزان آنزیم کاتالاز و بیومارکر دی تیروزین در برخی گونه های زراعی

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 47-58

سیده فاطمه موسوی؛ داود حبیبی؛ افشین مظفری؛ نورعلی ساجدی


3. اثر دور آبیاری و کاربرد کود دامی و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 149-158

ولی اله یار محمدی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


4. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک گندم سرداری در شرایط دیم

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 5-16

محمد باقر جعفری؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


5. بررسی تاثیر مصرف علف‫کش‫های پس رویشی و وجین بر صفات زراعی ذرت و وزن خشک کل علف های هرز

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 303-311

فریبا راست گردانی؛ نورعلی ساجدی


6. بررسى تأثیر کودهاى بیولوژیک و شیمیایى نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس سرشاخه گلدار نعناع فلفلى در شرایط آب و هوایى اراک

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 275-290

امیررضا یونسی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نورعلی ساجدی؛ غلامرضا نادری بروجردی


7. تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط گلخانه-ای

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 173-183

اسماعیل قلی نژاد؛ آسیه مجلسی؛ سید جواد طالب زاده؛ وحید سلمان پور؛ نورعلی ساجدی


8. ارزیابی مدیریت تلفیقی مکانیکی و شیمیایی علف‌هرز پنجه‌مرغی در مزرعه ذرت دانه‌ای(Zea mays L.)

دوره 7، شماره 4 (تابستان 1392) 28، تابستان 1392، صفحه 303-313

فریبا راست گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی


9. اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 113-125

سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


11. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


12. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


14. بررسی اثر غلظت‌ هیپوکلریت‌سدیم و مدت‌ زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 367-376

محمد خیاط ؛ محمد حسین قرینه؛ محمد شیرین؛ نورعلی ساجدی


15. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و منابع شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی و درصد روغن در آفتابگردان

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 377-387

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محمد میرزاخانی


16. تاثیر تنش کم آبی و مصرف سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 389-399

حامد عقبای؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


17. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

مژده افشاری؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا پازکی؛ نورعلی ساجدی


18. تأثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 285-293

حمید مدنی؛ آرش مقیمی؛ نورعلی ساجدی


19. اثرتنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 333-343

مجید جیریایی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محسن شیخی


20. تاثیرتنش کمبود آب برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 275-286

محسن شیخی؛ نورعلی ساجدی؛ مجید جیریایی


21. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


22. بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر درصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 180-188

سمانه مشایخی؛ الهیار فلاح؛ حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی


23. واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 67-81

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


24. اثر مصرف مقادیر متانول و روی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی در گیلان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 339-351

رضا پیله وری خمامی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی؛ نورعلی ساجدی؛ محمد رسولی؛ مرتضی مرادی


25. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی