نویسنده = نور علی ساجدی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تنش کم آبی و کاربرد مواد جاذب رطوبت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در اراک

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 263-274

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نور علی ساجدی


2. واکنش صفات زراعی گندم دوروم به مصرف پلیمر سوپر جاذب عنصر روی و سلنیوم

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 137-147

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


3. تأثیر کاربرد پلیمر ابر جاذب، ترکیبات روی و سلنیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 69-80

مهدی غلامی؛ نور علی ساجدی؛ مسعود گماریان


4. مطالعه تأثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اراک

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 38-49

حمید مدنی؛ رضا حسینخانی؛ نور علی ساجدی