کلیدواژه‌ها = تقسیط نیتروژن
تعداد مقالات: 2
1. اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی


2. بررسی میزان و تقسیط کود نیتروژن بر درصد پروتئین و آمیلوز دانه برنج

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 180-188

سمانه مشایخی؛ الهیار فلاح؛ حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی