کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 24
1. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو تحت روش‎های مختلف خاکورزی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 287-298

کامی کابوسی؛ سعید رضایی نژاد؛ آسیه سیاهمرگویی


2. مقایسه کاربرد نیتروژن از منابع مختلف بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 299-311

محسن کاوند؛ حمید مدنی؛ علی رضا دادیان


4. تعیین حساسیت پنج هیبرید ذرت به تنش خشکی

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 129-135

سیروس منصوری فر؛ عباس فلاح؛ سیدحسام الدین حسین زاده


5. بررسی اثر تراکم بوته و رژیم های مختلف رطوبتی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه سیستان

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 227-239

رضا برادران؛ حمیدرضا فنایی؛ مرتضی سرگزی


6. اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 81-89

امین فرنیا؛ احسان آراسته


7. بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 255-267

احمدرضا گل‌پرور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی


8. تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک، سلنیوم و برخی ریز مغذی ها بر عملکرد و صفات زراعی گندم لاین 7814 Cتحت شرایط کم آبیاری

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 29-38

الهام داود زاده؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی


9. تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdarifa) در منطقه جیرفت

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 249-257

پرویز رهبریان؛ غلامرضا افشارمنش؛ نادر مدافع بهزادی


10. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


11. اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 56-67

جواد عینعلی؛ عباسعلی نوری نیا؛ قدیر طاهری؛ الیاس سلطانی


13. بررسی تجزیه همبستگی و علیت عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 250-263

احمدرضا گل‌پرور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی


14. اثرتنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 333-343

مجید جیریایی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ محسن شیخی


15. مطالعه تاثیر زمان قطع آبیاری بر صفات زراعی ارقام پاییزه کلزا

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 263-274

شهناز سلیمانپور؛ امیر حسین شیرانی راد؛ حمید مدنی؛ عباس رضایی زاد؛ شراره فارغی


16. اثر تنش کمبود آب در برخی مراحل رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704 در تراکم های مختلف بوته

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 13-23

آرزو جزایری شوشتری؛ احمد نادری؛ مجتبی علوی فاضل؛ معصومه گوهری


17. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های مختلف گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 25-39

محمد حطیم؛ مجید مجیدیان؛ تقی بابایی


18. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


19. اثر سایکوسل و عناصر ریزمغذی بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی در کلزا

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 316-329

سارا همراهی؛ داوود حبیبی؛ حمید مدنی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار


20. تاثیر تنش خشکی بر گره‌بندی و تثبیت نیتروژن نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 135-149

امین فرنیا؛ قربان نورمحمدی؛ احمد نادری


21. ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 151-159

احمدرضا گل پرور؛ حمید مدنی؛ محمد رسولی


22. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکی

دوره 2، شماره 1 (پاییز 1386) 5، پاییز 1386، صفحه 62-73

فرزاد بابایی؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین؛ حجت مرادخانی؛ جعفر احمدی


23. بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 309-319

امید علیزاده؛ اسلام مجیدی؛ حبیب الله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ محمد رضا عامریان


24. تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در منطقه اصفهان

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 177-189

فیروزه فیاض؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ امیرحسین شیرانی راد