کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 54
26. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی وابسته به ورس عملکرد کمی برنج رقم طارم هاشمی

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 423-435

آرش قاسمی میانایی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی؛ سلمان دستان


27. ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 259-273

مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی؛ مرتضی مبلغی


28. اثرکاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی(Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 291-300

آقامحمد علیجانی؛ خسرو استکی اورگانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری


30. اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد جو بدون پوشینه

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 56-67

جواد عینعلی؛ عباسعلی نوری نیا؛ قدیر طاهری؛ الیاس سلطانی


31. بررسی واکنش ارقام کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کرج

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 319-331

امیرحسین شیرانی راد؛ عباس دهشیری؛ سارا علی جراحی


33. تاثیر فصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 401-414

حسین ورسه؛ امیرحسین شیرانی راد،؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش؛ بهاره ورسه


34. نتایج کاربرد سیلیس و پتاسیم بر شاخص‌های زراعی و عملکرد دانه برنج رقم طارم هاشمی

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 204-217

مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ آرش قاسمی میانایی


35. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی،


36. اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی


37. تاثیر فاصله ردیف های کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزار گیلان

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 101-112

سیده سمانه جعفری فر؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمد ربیعی


38. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


39. تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 1-11

پیام اسدی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ حمید‌رضا مبصر؛ سلمان دستان


41. تاثیرتنش کمبود آب برخصوصیات اگروفیزیولوژیک هیبرید های مختلف ذرت

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 275-286

محسن شیخی؛ نورعلی ساجدی؛ مجید جیریایی


42. اثر تنش خشکی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 317-332

مهرداد یارنیا؛ پرنا صفایی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ الناز فرج زاده معماری


43. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 190-203

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ سحر باصر کوچه باغ؛ شیرین الهیاری


44. مقایسه آزمون های قدرت نامیه بذر برای پیش بینی جوانه زنی و عملکرد دانه در کلزای زمستانه

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 41-54

حسین سلیمان زاده؛ داوود حبیبی؛ میرناصر سیدی؛ مجتبی نصراللهی


45. واکنش صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1 (پاییز 1387) 9، پاییز 1387، صفحه 67-81

میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی


46. بررسی تأثیرتنش کم آبی و کود دامی بر عملکرد کمی، کیفی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 327-337

بهناز افشارمنش؛ غلامرضا افشارمنش؛ محمدعلی وکیلی شهر بابکی


47. تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در رشت

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 353-364

مریم تقی زاده؛ مسعود اصفهانی؛ ناصر دواتگر؛ حمید مدنی


48. مطالعه خصوصیات زراعی توده های محلی زیره سبز در شرایط کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 213-223

محمدعلی افشاری؛ مجید ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اکبری نیا


49. برهمکنش تنش خشکی، روی و میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 272-284

نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی


50. مطالعه اثرات دما برفنولوژی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت درمنطقه جیرفت

دوره 2، شماره 2 (زمستان 1386) 6، زمستان 1386، صفحه 117-133

محمد حسن شیرزادی؛ رجب چوکان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جواد میرهادی؛ حمید مدنی