کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 13
1. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم برای جو دیم در منطقه همدان با استفاده از شاخص‌های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


2. تجزیه و تحلیل همبستگی کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)آجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهرداد مویدی


4. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم جو دیم برای کشت در منطقه همدان

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، پاییز 1395، صفحه 5-15

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


5. تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر میزان پروتئین و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در منطقه اصفهان

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 41-45

احمدرضا گل پرور؛ آرزو آرمین؛ مریم گل آبادی


6. تعیین حساسیت پنج هیبرید ذرت به تنش خشکی

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 129-135

سیروس منصوری فر؛ عباس فلاح؛ سیدحسام الدین حسین زاده


7. بررسی اثر تراکم بوته و رژیم های مختلف رطوبتی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان در منطقه سیستان

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 227-239

رضا برادران؛ حمیدرضا فنایی؛ مرتضی سرگزی


8. تأثیر آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اقلید استان فارس

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 341-354

زهره امینی؛ سید ماشالله حسینی؛ صدیقه زارعی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا محمدرضا خانی،


9. اثرکاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی(Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 291-300

آقامحمد علیجانی؛ خسرو استکی اورگانی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری


10. تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در کشت پاییزه در منطقه مانه و سملقان

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 376-386

ابوالفضل صدری؛ داود حبیبی؛ هاشم کمالی؛ مسعود اسکندری تربقان


11. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 267-278

لیلی صادقی؛ حمید مدنی؛ مسعود رفیعی


12. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه اراک

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 83-92

نسرین سبزواری؛ حمید مدنی؛ حسن آقاجانی


13. اثرات تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژن به صورت سرک بر عملکرد سیب زمینی در منطقه دماوند

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 13-21

آرش روزبهانی؛ محمد مهدی میرزایی