کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 29
1. تاثیر منابع کودی بر غلظت عناصر پرمصرف و کم مصرف در نسبت‌های کشت مخلوط رازیانه و اسپرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

حبیب الله یوسفیان قهفرخی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قاجار سپانلو


3. بررسی اثرات کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در منطقه سیستان

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، مرداد 1395، صفحه 241-254

مهدی صادق بختیاری؛ حمیدرضا گنجعلی؛ احمد مهربان؛ احمد ابراهیمی


4. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، مرداد 1395، صفحه 265-282

حسن طهماسبی زاده؛ ایمان فراهانی


5. واکنش خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای به عناصر پرمصرف و عنصر روی در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، مرداد 1395، صفحه 309-320

پیمان مرادی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


6. مطالعه تاثیر کم آبیاری و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک اکوتیپ های گیاه حنا Lawsonia inermis)) در منطقه جیرفت

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، آذر 1393، صفحه 29-46

حسن سرحدی؛ جهانفر دانشیان؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین حیدری شرف آباد؛ غلامرضا افشارمنش


7. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، آذر 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


8. تأثیر تراکم کاشت و میزان نیتروژن بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، آبان 1392، صفحه 27-36

مهدی سلیمانی؛ بهرام میرشکاری


9. اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، آبان 1392، صفحه 73-86

اسحق میرحسن زاده؛ محمدرضا توکلو؛ مجید رحیمی زاده


10. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، خرداد 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی


11. اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، اسفند 1391، صفحه 113-125

سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


12. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژی وشیمیایی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، اسفند 1391، صفحه 127-135

فاطمه صابرهمیشگی؛ علیرضا ترنگ؛ مرتضی مبلغی؛ عباسعلی دهپوری؛ زینب صابرهمیشگی


13. اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و تغییر فاصله کاشت بر عملکرد و میزان موسیلاژ گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، آذر 1391، صفحه 91-101

سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی؛ امین باقی زاده


14. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، خرداد 1391، صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


15. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، اسفند 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


16. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، آبان 1390، صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


18. کاربرد تفاله میوه زیتون، کود دامی و کودهای شیمیائی نیتروژن دار در کنترل گل جالیز O. aegyptiaca L.)) در حضور آفتابگردان

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، اسفند 1389، صفحه 203-212

فرزاد وجوهی؛ منوچهر جم نژاد؛ پیام معاونی


19. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، شهریور 1389، صفحه 370-386

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


20. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، اردیبهشت 1389، صفحه 233-249

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی،


21. مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، اسفند 1388، صفحه 145-157

کامیار سبک رو فومنی؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمد حسین برزگرخو؛ جهانفر دانشیان؛ محمد حسین اسیمی؛ کاوه سبک رو فومنی


22. تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، مرداد 1388، صفحه 355-365

نوید رحمانی؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان


23. تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، مرداد 1388، صفحه 379-391

حمید مدنی؛ اکبر فرهادی؛ علیرضا پازکی؛ مهدی چنگیزی


24. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، خرداد 1388، صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


25. تاثیر دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 در استان مازندران

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، اسفند 1387، صفحه 122-135

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ علی چراتی آرائی؛ داوود اکبری نودهی؛ حمیدرضا مبصر؛ مهدی رمضانی