کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 29
-24. تاثیر منابع کودی بر غلظت عناصر پرمصرف و کم مصرف در نسبت‌های کشت مخلوط رازیانه و اسپرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

حبیب الله یوسفیان قهفرخی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قاجار سپانلو


-23. تعیین شاخص های تنش خشکی برای گزینش تیمار کودی مناسب در زراعت ذرت علوفه ای

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 43-55

علیرضا دادیان


-22. بررسی اثرات کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در منطقه سیستان

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 241-254

مهدی صادق بختیاری؛ حمیدرضا گنجعلی؛ احمد مهربان؛ احمد ابراهیمی


-21. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 265-282

حسن طهماسبی زاده؛ ایمان فراهانی


-20. واکنش خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای به عناصر پرمصرف و عنصر روی در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 309-320

پیمان مرادی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


-19. مطالعه تاثیر کم آبیاری و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک اکوتیپ های گیاه حنا Lawsonia inermis)) در منطقه جیرفت

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 29-46

حسن سرحدی؛ جهانفر دانشیان؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حسین حیدری شرف آباد؛ غلامرضا افشارمنش


-18. تاثیر محلولپاشی سیلیس و پتاسیم و کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج ایرانی طارم هاشمی و طارم محلی (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 47-66

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمیدرضا مبصر


-17. تأثیر تراکم کاشت و میزان نیتروژن بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 27-36

مهدی سلیمانی؛ بهرام میرشکاری


-16. اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 73-86

اسحق میرحسن زاده؛ محمدرضا توکلو؛ مجید رحیمی زاده


-15. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (هیبرید ماکزیما) در استان مرکزی

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 211-225

علیرضا دادیان؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی


-14. اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 113-125

سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


-13. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژی وشیمیایی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 127-135

فاطمه صابرهمیشگی؛ علیرضا ترنگ؛ مرتضی مبلغی؛ عباسعلی دهپوری؛ زینب صابرهمیشگی


-12. اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و تغییر فاصله کاشت بر عملکرد و میزان موسیلاژ گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 91-101

سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی؛ امین باقی زاده


-11. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


-10. تأثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 139-149

مازیار شریفی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


-9. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


-7. کاربرد تفاله میوه زیتون، کود دامی و کودهای شیمیائی نیتروژن دار در کنترل گل جالیز O. aegyptiaca L.)) در حضور آفتابگردان

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 203-212

فرزاد وجوهی؛ منوچهر جم نژاد؛ پیام معاونی


-6. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 370-386

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


-5. بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی،


-4. مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر 347

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 145-157

کامیار سبک رو فومنی؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمد حسین برزگرخو؛ جهانفر دانشیان؛ محمد حسین اسیمی؛ کاوه سبک رو فومنی


-3. تاثیر کاربرد نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک عملکرد در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 355-365

نوید رحمانی؛ توفیق طاهرخانی؛ جهانفر دانشیان


-2. تاثیرسطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اراک

دوره 3، شماره 4 (تابستان 1388) 12، تابستان 1388، صفحه 379-391

حمید مدنی؛ اکبر فرهادی؛ علیرضا پازکی؛ مهدی چنگیزی


-1. اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 287-301

نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی


0. تاثیر دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 در استان مازندران

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 122-135

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ علی چراتی آرائی؛ داوود اکبری نودهی؛ حمیدرضا مبصر؛ مهدی رمضانی