کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 29
26. بررسی آنالیز رشد گلرنگ بهاره وتاثیر آن بر عملکرد در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 136-154

حسن طهماسبی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ ایمان فراهانی


27. تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در رشت

دوره 2، شماره 4 (تابستان 1387) 8، تابستان 1387، صفحه 353-364

مریم تقی زاده؛ مسعود اصفهانی؛ ناصر دواتگر؛ حمید مدنی


28. مطالعه خصوصیات زراعی توده های محلی زیره سبز در شرایط کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 213-223

محمدعلی افشاری؛ مجید ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اکبری نیا


29. بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 309-319

امید علیزاده؛ اسلام مجیدی؛ حبیب الله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ محمد رضا عامریان