کلیدواژه‌ها = آرایش کاشت
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تراکم بوته، آرایش کاشت و کاربرد مقادیر فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 17-28

حجت تورجی زاده؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ علی سلیمانی؛ احمدرضا گلپرور


2. تأثیر آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اقلید استان فارس

دوره 5، شماره 4 (تابستان 1390) 20، تابستان 1390، صفحه 341-354

زهره امینی؛ سید ماشالله حسینی؛ صدیقه زارعی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا محمدرضا خانی،


3. تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 356-369

حمید مدنی؛ محبوبه سالاری؛ محمدحسن شیرزادی


4. بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا و لیدی روزیتا در منطقه اراک

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 275-283

شهاب خاقانی؛ محمد علی مشیدی؛ شهره خاقانی؛ سپیده رحمتی؛ فاطمه رجائی