کلیدواژه‌ها = جو
تعداد مقالات: 8
1. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم برای جو دیم در منطقه همدان با استفاده از شاخص‌های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


2. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم جو دیم برای کشت در منطقه همدان

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 5-15

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


3. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو تحت روش‎های مختلف خاکورزی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 287-298

کامی کابوسی؛ سعید رضایی نژاد؛ آسیه سیاهمرگویی


4. اثر غنی سازی مایکوریزایی به کمک ترکیبات روی و آهن در گیاه جو

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 181-190

شهاب خاقانی؛ محمدرضا اردکانی


5. تغییرات ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و کمّی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های خالص جو با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 68-80

امید فرامی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید رضا نیکخواه؛ مهدی زکی زاده


6. نتایج کاربرد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در تاریخ های مختلف کاشت در مازندران

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 113-127

رضا رحیمی بالادزایی؛ نبی‌اله نعمتی؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


7. مقایسه ارقام و لاین های امید بخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 179-191

مهرداد مرادمند؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ مهرداد محلوجی؛ اصغر رستمی


8. نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 204-223

شهرام نخجوان؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ بهزاد سرخی؛ مهدی زهراوی